Loading

Hvad er Biobrændsel?

De mest almindelige former for biobrændsel er bio-ethanol og bio-diesel. Et biobrændsel dannes af solens energi, vand og CO2 ved hjælp af en fotosyntese. I Danmark bruger man ofte halm, flis, træ og planteolie som biobrændsel. For 60 % af verdens befolkning er biobrændsel en vigtig energikilde i hverdagen.

Biobrændsel er en samlet betegnelse for den biologisk nedbrydelige del af produkter, affald og overskudsprodukter fra landbrug, skovbrug, industri og husholdninger.

Olie, kul, naturgas og tørv. hører ikke under betegnelsen biobrændsel da det har ligget mange år under jorden Disse hører under fossilt brændsel.

Hvem er vi?

For 60 % af verdens befolkning er biobrændsel en vigtig energikilde i hverdagen.

Biobrændsel er en samlet betegnelse for den biologisk nedbrydelige del af produkter, affald og overskudsprodukter fra landbrug, skovbrug, industri og husholdninger.

Olie, kul, naturgas og tørv. hører ikke under betegnelsen biobrændsel da det har ligget mange år under jorden Disse hører under fossilt brændsel.